Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Micke

#1
Uffe och Micke kommer 👍😁
#2
Allmänt / 3-bladig propeller
2023-03-27, 18:19:12
Hej.
Nån som har koll på propellerstorlek när det gäller 3-bladig propeller.
Jag har en 91" EF Laser med en Xpwr 60cc 12s 24x12 Mejzlik kolfiberpropp idag.
Vad kan vara lämplig storlek för 3-bladig propeller?