Kontaktpersoner

Arbetsgruppen för IMAC Sverige består under 2016 av:

Mikael Ingemarson
Paul Madej
Per Eklund
Micke Scander