Kontaktpersoner

Arbetsgruppen för IMAC Sverige består under 2018 av:

Mikael Ingemarson
Patrik Holmström
Per Eklund
Jörgen Svensson