Info

Vad är IMAC?
En första information från 2006 när IMAC Sverige drog igång.

IMAC är en förkortning för International Miniature Aerobatic Club och är en stor gren för skalakonstflyg i USA. IMAC har även spridit sig till Kanada, Storbritannien, Australien och Norge. Nu tycker vi det är dags att även prova på denna enkla men också väldigt utvecklande tävlingsform i Sverige.

På SMFF's förbundsmöte 1-2 april kommer det att röstas om vår motion att prova IMAC i Sverige, som en gren under F3A. Förhoppningsvis går det genom och vi kan komma igång med tävlingsverksamheten och få ett internationellt utbyte med Norge. Så här står det i första avsnittet i IMAC’s regelbok: ”To duplicate full-scale sport aerobatics with miniature radio-controlled aircraft in a realistic manner that is challenging for the contestants as well as interesting for the spectators.” Fritt översatt till svenska: ”Att efterlikna fullskala aerobatics med radiostyrda modellflygplan på ett realistiskt sätt som är en utmaning för de tävlande och intressant för publiken.” Även om IMAC är en klass för skalamodeller är kraven väldigt måttliga. Modellens spännvidd bestämmer skalan, t.ex. 27%, sedan ska alla övriga mått ligga inom +-10%. Modellerna bedöms eller poängsätts inte heller efter skalariktighet utan det är godkänt eller ej godkänt. Alla tillverkare av ARF-modeller och byggsatser av skalakonstflygare har IMAC’s regler i bakhuvudet vid konstruktionen så i princip är alla konstflygmodeller (ex. Extra 300, CAP 232, Giles, Edge540, Yak m.fl.) godkända för tävling i IMAC.

I instegsklassen, Basic, finns inte ens skalakravet utan man kan prova på tävlandet med vilken modell som helst som klarar av att flyga programmet. Detta gör det väldigt enkelt att ta första steget och känna efter hur kul det är att tävla, utan att behöva investera i nya modeller. I IMAC finns det fyra officiella klasser med stigande svårighetsgrad, Sportsman, Intermediate, Advanced och Unlimited. Utöver detta så ingår instegsklassen Basic samt den spektakulära Freestyle klassen.

Regelboken för IMAC är en PDF-fil på 64 sidor. Reglerna är inte svåra att förstå men allt finns väl beskrivet, allt från hur man mäter ljudnivån till beskrivning av alla manövrar. Den finns att hämta hem under Regler. I IMAC poängsätts även ljudnivån i tre steg, ”För högt”, ”Acceptabelt” eller ”Lågt”, detta som ett sätt att försöka få ner ljudnivån på våra modeller.

Det finns två tävlingar inplanerade i sommar. Först är det Helsingborg som planerar att ha en 3-dagars tävling den 11-13 augusti. Inbjudan är tänkt att gå ut till piloter i både Sverige, Norge och Danmark, så förhoppningen är att det blir en stor nordisk acro-fest, med mycket flyg. Det blir klasserna Basic, Sportsman och Intermediate som det tävlas i. Finns det underlag för Freestyle kommer det också köras. Mer info kommer efterhand. Brännebrona håller sin tävling två veckor senare, den 26-27 augusti, också med norrmän i startfältet. Klasserna här blir Basic, Sportsman och Intermediate. Mer info kommer. Tävlingslicens krävs för deltagande.