Digital domarkurs

  • Publicerad: 15 March 2021
  • Av: admin

Digital domarkurs

Söndagen den 25:e april genomförs en digital domar kurs i IMAC Sveriges regi.

Att vi genomför den digitalt, beror helt på de nuvarande Covid-19 restriktionerna.

 

Utbildningen riktar sig till nya och gamla domare, samt till IMAC piloter.

Vi kommer att jobba med IMAC regelbok utgåva 2019-2021.

Det har inte tillkommit några nya regler i denna, utan de är exakt de samma som i utgåva 2019-2020.

Sidor