Digital domarkurs

  • Publicerad: 15 March 2021
  • Av: admin

Digital domarkurs

Söndagen den 25:e april genomförs en digital domar kurs i IMAC Sveriges regi.

Att vi genomför den digitalt, beror helt på de nuvarande Covid-19 restriktionerna.

 

Utbildningen riktar sig till nya och gamla domare, samt till IMAC piloter.

Vi kommer att jobba med IMAC regelbok utgåva 2019-2021.

Det har inte tillkommit några nya regler i denna, utan de är exakt de samma som i utgåva 2019-2020.

IMAC tävlingar 2020

  • Publicerad: 22 July 2020
  • Av: admin

Vi har tvingats ställa in Träningslägret och Tävlingen i Hässleholm den 29/7-2/8.
Tävlingen i Älmhult den 29-30/8 är också inställd.
Vi kommer dock att köra Finaltävlingen i Helsingborg den 12-13/9.
Läs mer om bakgrunden till de inställda aktiviterna nedan.


Detta år har varit ett annorlunda år med stora restriktioner kring hur vi ska förhålla oss till
tävlingar och träningar med folksamlingar större än 50 personer.
Vi har följt folkhälsomyndighetens beslut och SMFFs godkännande att genomföra tävlingar under

Sidor