Ingen VM-satsning 2018

  • Publicerad: 2 May 2018
  • Av: admin

IMAC-gruppen har beslutat att vi inte kommer genomföra en VM-satsning under 2018 med anledning av de olika turer som har pågått under hösten, vintern och våren. IMAC-gruppen har fokuserat på de nationella frågorna som har uppkommit mer än att genomföra en stor VM-satsning. Vi har ansett att lägga fokus nationellt har varit bättre för IMAC-Sverige och dess framtid, intresset har heller inte varit stort kring VM. Om någon har kommentarer kring VM och den uteblivna satsningen får ni gärna kontakta oss i IMAC-gruppen.

IMAC-finalen 2018

  • Publicerad: 30 April 2018
  • Av: admin

Vi har tittat på det som har uppkommit under vintern och våren, den mailväxling, smsväxling och Facebookflödet som har varit och ser att Älmhult inte har förtroende från IMACs piloter för att hålla i ytterligare IMAC-tävlingar detta år. Dock kvarstår Älmhults tävling den 11 – 12 maj.

Finalen kommer i stället att hållas i Helsingborg.

Antal sekvenser för en tävlingsstart

  • Publicerad: 30 April 2018
  • Av: admin

IMAC-gruppens ställningstagande kring ensekvensflygningar är att IMAC-tävlingar skall följa regelboken (punkt 10.1.1 och punkt 10.1.4) och att SM-tävlingarna skall innehålla två sekvenser om inte tidsbrist kommer att råda vid tävlingsstart.


Tidsbrist kan uppkomma pga. väderproblem eller för stort antal deltagare i en klass så att det blir orimligt långa tider för dommare vid en start.

Sidor