Regler

REGLER mm.

Nedan finner ni en mängd användbara dokument.

IMAC Judging Training (uppdaterad 2015-04-08)

Aktuella regler 2019-2020   (uppdaterad 2018-12-21)

Domarguide (på svenska) (uppdaterad 2019-01-20)

Arrangörsmanual 1-dags-tävling (uppdaterad 2010-01-20)

Arrangörsmanual 2-dagars-tävling (uppdaterad 2012-12-12)

Cup-regler Svenska IMAC-cupen (uppdaterad 2021-03-10) 

Domarprotokoll 2022 (zip-fil) (uppdaterad 2022-04-27) 

IMAC Contest Standards v11 2019 (uppdaterad 2019-01-07)

Från domarkurs 2019

IMAC Regelbok 2019_2020.pptx
IMAC Regler Sektion 1 2019.pptx
IMAC Regler Sektion 2 2019.pptx
IMAC Säkerhet domare kurs 2019.pptx
ATT DÖMA IMAC FRESTYLE (19_20).pptx
Domarguide 2019.docx
Arr_manual_2019.docx
Freestyle Score Sheet SWE.xlsx
 

Länk till poängberäkningsprogrammet, Score!

Aresti made simple (Förklaring till ”Aresti-språket” av Barry Wegman)
Aresti-dictionary (mer förklaringar)

Mer info om Freestyle